Terapi med børn og unge

Jeg tilbyder rådgivende samtaler til forældre og terapi til både børn og unge.

Alle børn og unge oplever vanskelige stunder igennem deres opvækst. Der kan være mange forskellige grunde til, at man får brug for at søge hjælp eller rådgivning til sit barn.

Har du et barn, der er i mistrivsel og ubalance, kan der være mange forskellige underliggende årsager til netop det. Sammen bruger vi første session på at kortlægge årsagen til at dit barn har det svært.  Jeg opstarter altid nye forløb med indledende samtaler med forældrene og sammen finder vi derefter ud af,  om det giver mening at inddrage barnet efterfølgende.

Er det en relationel problematik, som barnets mistrivsel har årsag i, vil et familieterapeutisk forløb være aktuelt at fortsætte med. Her vil  I forældre sammen med mig kunne vælge, at inddrage barnet og evt. søskende, der hvor det er hensigtsmæssigt – det kunne eksempelvis være i forbindelse med en krise i eller omkring  jeres familie, som barnet også er en del af. Formålet vil være, at skabe ro og plads til udvikling for barnet og at ændre fastlåste mønstre både hos barnet, søskende og hos jer forældre.

Typiske årsager til at søge hjælp til sit barn kan f.eks være :

I forbindelse med en skilsmisse, hvor barnet ikke trives med den nye livssituation.

I forbindelse med længerevarende sygdomsforløb eller dødsfald i familien, hvor barnets hverdag præges af situationen.

I forbindelse med stressramte familier, hvor barnet også påvirkes af fars eller mors mistrivsel.

I forbindelse med sygdom eller ulykker som barnet enten selv har været udsat for eller været vidne til (fx. trafikulykke/ faldulykke).

Eller hvis der er tale om at barnet/ den unge er ramt af angst, tristhed, selvskadende adfærd, nervøsitet eller andet.

SE-Terapi med børn

 

Har dit barn oplevet eller været udsat for en overvældende chok/traume begivenhed, kan et SE-terapeutisk forløb tilrettelægges.  Et barn der har været udsat for overvældende begivenheder ,  fx fald- eller bilulykker, længere varende sygdomsforløb med hospitalsindlæggelser, har brug for støtte og hjælp til at kunne opløse det som er blevet  fastlåst i barnets nervesystem. Samtidigt er det vigtigt, at hele familien hjælpes, så eventuelle uhensigtsmæssige mønstre,  der måtte være opstået, kan opløses.

Igennem samtaler og leg (alt efter barnets alder) og med et samtidigt fokus på kroppens sansninger, hjælpes barnet gennem selvregulering af nervesystemet til større selvberoenhed og balance. Også her forventes det, at I som forældre deltager aktivt i selve behandlingen.

Rådgivning af forældre til børn med diagnoser eller mistanke herom

 

Der er altid en årsag til at et barn mistrives. Nogle gange kan der ligge en uopdaget diagnose/ evt. neurodiversitet  under de synlige symptomer, som et barn har. Er det tilfældet, at jeg får mistanke herom, anbefaler jeg udredning i psykiatrien – hvilket foregår med henvisning enten fra egen læge eller gennem PPR.

Jeg tilbyder samtidigt støtte til jer forældre, da det kan være et langvarigt helingsforløb, I går i møde.  Jeg har taget den rejse selv som mor  og  jeg ved, at det er smerteligt og hårdt ikke at kunne finde den rigtige vej til heling af sit barn. Det kan for nogen blive en svær og måske også sorgfuld rejse til og mod nye erkendelser omkring ens barn.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?