Supervision

Jeg tilbyder supervision til forskellige faggrupper både individuelt og til grupper i min klinik i Rådhusstræde 3A  samt på special- og folkeskoler og på dag- og døgnbehandlingsinstitutioner.

Baggrund

Jeg er eksamineret Supervisor fra DFTI og har mange års erfaring i at superviserer forskellige faggrupper herunder psykoterapeuter, psykologer, plejefamilier, pædagoger, lærere, AKT- og inklusionsvejledere, familiebehandlere samt familieterapeuter og ergo- og fysioterapeuter.

Supervision skal ses som et redskab, der imødekommer et værdifuldt behov for udvikling, afgrænsning og omsorg.
Supervision er således et væsentligt redskab til forebyggelse af udbrændthed, stress og sygemeldinger for den enkelte medarbejder.

Individuel supervision

Jeg tilbyder individuel supervision til dig, der måtte have brug for at arbejde med at få sat fokus på forskellige udfordrende aspekter i dit arbejde.

Er du eksempelvis udfordret eller belastet i det relationelle møde med en klient, elever, kollegaer eller din ledelse, kan supervision hjælpe med at klargøre, hvad der i den givne sammenhæng bliver udfordrende for dig og dermed støtte din afgrænsning og opmærksomhed på, hvordan du kan agerer ud fra din nye viden fremadrettet.

Måske rammer det temaer, der rækker ind i dit private liv. Supervision er ikke terapi, så det er væsentligt at have øje for de parallelprocesser, vi ofte ubevidst befinder os i, og at der arbejdes med fokus på, hvad der sker i mødet mellem klient/behandler – leder/medarbejder – elev/lærer – kollega/kollega (overføringer) samtidigt med, at der sættes fokus på den modoverføring, der opstår hos dig selv.

Gruppesupervision er individuel supervision i gruppe.

De forskellige og individuelle temaer hver enkelt deltager bringer med ind i supervisionsrummet behandles under tavshedspligt.

Jeg inddrager gruppens ressourcer bl.a. som reflekterende team som et supplement til den individuelle proces. Dette kræver aktiv deltagelse fra alle gruppens medlemmer, når den enkelte er på med sin case.

Rådgivning og undervisning af fagpersoner

Jeg rådgiver og underviser specifikt i chok/traume tilstande hos børn og voksne samt i specialpædagogiske tilgange til og forståelse af børn med autisme, ADHD og kravundgående adfærd PDA.

Supervision kan kombineres med rådgivning.

 

Ønskes yderligere information om supervision, undervisningsforløb eller kursusdage kontakt mig venligst på StinaKrakau@protonmail.com eller telefon: 22362251.