Terapi med børn og unge

Jeg tilbyder rådgivende samtaler til forældre og terapi til både børn og unge.

Alle børn og unge oplever vanskelige stunder igennem deres opvækst. Der kan være mange forskellige grunde til, at man får brug for at søge hjælp eller rådgivning til sit barn.

Har du et barn, der er i ubalance og som reagere med symptomer som angst, apati, aggression eller hyperaktivitet, så kan SE-terapi målrettet børn, være med til at genskabe en større balance.

Et barn, der reagere med ovenfor nævnte symptomer, vil ofte befinde sig i et indre højt alarmberedskab.

Igennem samtaler og leg (alt efter barnets alder) og med et samtidigt fokus på kroppens sansninger, hjælpes barnet gennem selvregulering af nervesystemet til større selvberoenhed og balance.

Et barn der har været udsat for overvældende begivenheder i sit liv, som har været for svære for barnet at rumme, har brug for støtte og hjælp til at kunne opløse det som er fastlåst i barnets nervesystem men samtidigt er det vigtigt, at hele familien hjælpes, så eventuelle uhensigtsmæssige mønstre kan opløses.

Typiske årsager kan f.eks være :

I forbindelse med en skilsmisse, hvor børnene ikke trives med den nye livssituation.

I forbindelse med længerevarende sygdomsforløb eller dødsfald i familien, hvor børnenes hverdag præges af situationen.

I forbindelse med stressramte familier, hvor børnene også påvirkes af fars eller mors mistrivsel.

I forbindelse med ulykker (fx. trafikulykke/ faldulykke).

Eller hvis der er tale om at barnet/ den unge er ramt af angst, tristhed, selvskadende adfærd, nervøsitet eller andet.

Forløbet

Jeg har altid en indledende familiesamtale med forældrene, der har til formål at afklare, hvordan barnet/den unge hjælpes bedst og som er med til at danne et overblik over, hvilke temaer eller problematikker barnet/den unge er ramt af.
Barnet må meget gerne deltag i denne indledende samtale, da det giver mig et langt tyderligere billede af jeres barns situation og jeres families samspil.

SE-Terapi med børn og unge foregår som samtaler med mange legende elementer, og med særligt fokus på regulering til bedre balance og ressourceopbygning.
I forløbet hjælper jeg barnet/den unge med at finde sine indre ressourcer, mærke sig selv og finde sine egne evner og livskraft igen. Jeg hjælper med at finde redskaber og handlemuligheder, som kan føre i retning af bedre og mere balance.
Er barnet under 18 år, skal jeg bede om forældres samtykkeerklæring, hvis der ønskes individuelle samtaleforløb.

Relationer i familien

Hvert forløb skræddersys til den enkelte familie, så det passer til netop jeres situation og så det sikres, at indsatsen bliver sammenhængende og meningsfuld.
Jeg arbejder ofte med barnet samtidigt med at den ene eller begge forældre deltager i større eller mindre grad og det er altid fordelagtigt sideløbende gennem familiesamtaler/rådgivning, at sætte fokus på jeres families indbyrdes relationer så uhensigtsmæssige mønstre samtidigt brydes.

Formålet vil være at forbedre alle barnets relationer, skabe ro og plads til udvikling for barnet, ændre fastlåste mønstre både hos barnet og hos jer som forældre samt at evt råde, vejlede og supervisere netværket (skole/institution) omkring barnet.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?