Supervision

Supervision skal ses som et redskab, der imødekommer et værdifuldt behov for udvikling, afgrænsning og omsorg.

Supervision

Jeg er eksamineret Supervisor fra DFTI og har erfaring i at supervisere og rådgive skoler og institutioner både private og offentlige.

Supervision skal ses som et redskab, der imødekommer et værdifuldt behov for udvikling, afgrænsning og omsorg.
Supervision er således et væsentligt redskab til forebyggelse af udbrændthed, stress og sygemeldinger for den enkelte medarbejder.

Jeg har erfaring med supervision af primært pædagoger, lærere, AKT- og inklusionsvejledere, samt familiebehandlere og terapeuter.

Ønskes yderligere information om et forløb kontakt mig venligst på Stina@krakau.dk eller telefon: 22362251.

Rådgivning og kursus

Jeg tilbyder konsultative ydelser til skoler og institutioner også i form af rådgivning og bistand til såvel lærerteams, pædagogisk personale, støttekontaktpersoner, skole- og institutionsledere. Jeg arbejder både med konkrete forhold vedr. enkeltbørn og/eller sager på gruppe-/klasseplan.

Derudover tilbyder jeg, at deltage i udviklingen af den pædagogiskepraksis og med særligt henblik på inklusion, at sætte fokus på det relationellesamspil i en anerkendende tilgang.
Jeg tilbyder støtte til udarbejdelse af handelplaner og deltagelse v. forældremøder/ forældresamtaler.

Endvidere holder jeg foredrag og kurser for forældre/pædagogisk personale og andre faggrupper.

Book din tid online her