Profil

Jeg tilbyder terapi til børn og voksne samt supervision og undervisning til fagpersoner.

Jeg er født i 1972, er gift og mor til tre dejlige børn, Mit mellemste barn har diagnosen Aspergers syndrom, så jeg kender selv familielivet indefra med alt hvad det indebærer, også når man er forældre til et barn med autisme.

Jeg er uddannet Familie- og Psykoterapeut fra DFTI og har endvidere en overbygningsuddannelse som SE-traumeterapeut (Somatic Experiencing Practitioner). Jeg er tilknyttet SE-uddannelsen i Danmark som assistent, og derudover har jeg en specialiseringsuddannelse i autisme fra Molis.

Jeg har specialiseret mig inden for det traumeterapeutiske område og har særlig kompetance i arbejde omkring angst, sorg og chok/traumer, samt rådgivning af forældre til børn med diagnoser inden for autismespektret, ADHD og PDA

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har arbejdet med børn, unge og familier igennem 25 år.

Jeg har stor rådgivningserfaring omkring børn og unges trivsel, er eksamineret Superviser og superviserer og underviser også fagpersoner.

Som familie- og traumeterapeut arbejder jeg med alle typer af problemstillinger børn og voksne måtte møde i deres fælles samspil.

Jeg tilbyder individuel terapi til børn og voksne samt familierådgivning og familieterapi.

Jeg er medlem af SE-foreningen og Dansk psykoterapeutforening og er underlagt de etiske regler om tavshedspligt.

CV

Se mine uddannelser og arbejdsområder her.

Uddannelse:

Uddannet i autismespecialisering
www.molis.dk

Uddannet i SE-traumeterapi.
Somatic Experiencing Practitioner
www.traumeheling.com

Uddannet Supervisor
Dansk Familieterapeutisk Institut
www.dfti.dk

Uddannet familie- og psykoterapeut fra DFTI –
Dansk Familieterapeutisk Institut.
www.dfti.dk

Basisår i relationskompetence.
Kempler Instituttet.

Uddannet systemisk børnecoach.
Kids’ Skills coach.
Solution Fokus.

AKT- vejleder.
Frederiksberg Seminarium.

Uddannet folkeskolelærer. Blaagaard Statsseminarium.

Specialkurser:

 

Shame and Pride – Masterclass  v. Peter Levine

Tune into Children : Interactions
v. Ale Duarte

Tune into Children : Mastering self regulation
v. Ale Duarte

De tidlige år – heling af tilknytningsforstyrrelser – fra spædbørn til teenagere
v. Maggie Kline

Terapi med børn – heling gennem leg
v. Ale Duarte

Skam – medfødt og tillært
v. Lars Sørensen

Helende fællesskaber
v. Bruce. D. Perry

Sorg og krise
v. Atle Dyregrov

Særligt sensitive
v. Susanne Møberg

Unge fra familier med alkoholproblemer
v. Thomas Machrill

Mødet m. det kriseramte barn

At tale m. børn også når det er svært

Mobning og konfliktløsning

ADHD og autisme

PDA og Traumetilstande

Skolekultur og trivsel

Arbejdsområder

Selvstændig Familie- og psykoterapeut, SE-traumeterapeut i SE-klinikken Sankt Peders vej 4 i Hellerup.

Supervisor

Tilknyttet som assistent på SE-uddannelsen Danmark

Tidligere :

Tilknyttet konsulent på Dansk familieterapeutisk institut, DFTI

Familiegruppeprojekt.
Krisecentret Garvergården.

Sorggruppeleder.
Børns Vilkårs familiesorggrupper.
www.bornsvilkar.dk

Frivillig rådgiver for unge mellem 12 og 25 år.
Samtalegrupper Frb. Kommune.

Folkeskolelærer

Book din tid online her