Parterapi

Når livet slår knuder, er det oftest en stor eksistentiel udfordring at holde fast i at kærligheden stadigvæk skal have plads.

Parterapi

Alle parforhold og alle familiekonstellationer har blomstrende perioder og kritiske perioder. Er man i krise, er det en stor udfordring at (gen)finde eller mærke kærligheden og den positive kontakt der tidligere fyldte imellem jer.

Samtalerne hos mig, tager udgangspunkt i hvad der sker her og nu imellem jer og med jeres aktuelle problematik. Jeg har fokus på at I begge har mulighed for at udtrykke jer og blive hørt i jeres dialog med hinanden, så nærværet får mulighed for at øges og I kan mødes fra et nyt udgangspunkt i jeres kontakt med hinanden.

Ofte kan det være kun den ene af jer, der har mod på og et ønske om at få professionel hjælp til at løse konflikterne i jeres forhold, og at få sin partner med kræver overtalelse.

At gå i parterapi er et fælles ansvar, som kræver vilje til at kigge indad og vilje til at ville ændre egen adfærd, det har dog altid udbytte for begge parter.

 

Har I børn tilbyder jeg, at børnene deltager en enkelt gang eller to i samtalerne. Børn lever i den stemning, I som forældre sætter, og når børn hører og mærker, at de ikke har ansvaret, falder de til ro.

Skilsmisse

Hvis I skal skilles, kan nogle familiesamtaler, hjælpe til at I kan gå fra hinanden på en respektfuld måde til gavn ikke kun for jer selv men særligt for jeres børn. Det er altid smertefuldt for alle i en familie, når den brydes op, men det er de voksnes ansvar at finde så konstruktiv og respektfuld en løsning på situationen, at børnene ikke komme i klemme.

Det er mit ansvar, at møde jer allesammen med stor empati og i en anerkendende dialog.

Har du spørgsmål eller vil du vide mere?